Test chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP).

Tento dotazník pomôže vám a profesionálnemu zdravotníkovi posúdiť vplyv CHOCHP(chronická obštrukčná choroba pľúc) na vaše zdravie a každodenný život. Vaše odpovede a hodnotenie testu môžete vy a profesionálny zdravotník použiť na zlepšenie manažmentu choroby CHOCHP a získanie čo možno najväčšieho prínosu z liečby CHOCHP.

Označte prosím odpoveď ktorá najpresnejšie popisuje váš stav.
Nikdy nekašlem
0

1

2

3

4

5
Stále kašlem
V hrudníku nemám vôbec hlien
0

1

2

3

4

5
Hrudník mám celkom plný hlienu
Vôbec nepociťujem tlak na hrudníku
0

1

2

3

4

5
Pociťujem výrazný tlak na hrudníku
Po zdolaní kopca alebo jedného poschodia nie som zadychčaný/á
0

1

2

3

4

5
Po zdolaní kopca alebo jedného poschodia som veľmi zadychčaný/á
Moja činnosť v domácnosti nie je vôbec obmedzená
0

1

2

3

4

5
Moja činnosť v domácnosti je veľmi obmedzená
Aj napriek stavu pľúc s istotou vychádzam von z domova
0

1

2

3

4

5
V dôsledku stavu pľúc nemám vôbec istotu vyjsť z domova
Spím hlbokým spánkom
0

1

2

3

4

5
Nespím hlbokým spánkom v dôsledku stavu mojich pľúc
Mám veľa energie
0

1

2

3

4

5
Nemám vôbec žiadnu energiu