Epworthská škála spavosti.

Aká je pravdepodobnosť, že zaspíte alebo sa budete cítiť ospalým/ospalou v nasledovných situáciách? (Označte vašu odpoveď) Ak niektorú z činností nevykonávate, skúste si situáciu predstaviť..
SITUÁCIA nikdy nezaspím, nie som ospalý/á malá stredne vysoká vysoká
Sedenie a čítanie.
Pozeranie televízie.
Sedenie v kľude na verejnom mieste (napr. v parku, v divadle alebo na stretnutí).
Cesta autom viac ako hodinu bez prestávky, ako spolujazdec.
Poobedňajší odpočinok v ľahu.
Počas rozhovoru s niekým, pokiaľ sedíte.
Sedenie v kľude po hlavnom jedle dňa bez alkoholu.
V aute, počas niekoľkominútovej prestávky v doprave (napr. čakanie na semafore).