Test závislosti od nikotínu.

Ste fajčiar a chcete vedieť, aká je Vaša závislosť od nikotínu? Vyplňte prosím nasledovný formulár:

Označte prosím odpoveď ktorá najpresnejšie popisuje váš stav.
1. Ako skoro po zobudení si zapaľujete prvú cigaretu? do 5 minút
do 30 minút
do 60 minút
po 60 minútach
2. Je pre vás ťažké nefajčiť tam, kde je to zakázané? Áno
Nie
3. Ktorá cigareta vás najviac uspokojuje? Tá prvá ráno
Ktorákoľvek iná
4. Koľko cigariet vyfajčíte denne? 10 a menej
 11 - 20
21 - 30
Viac ako 30
5. Fajčíte v prvých hodinách po prebudení viac ako neskôr počas dňa? Áno
Nie
6. Fajčíte, aj keď ste chorý/á a väčšinu dňa na lôžku? Áno
Nie