Nijmegenský dotazník - Test na hyperventilačný syndróm.

Označte prosím odpoveď ktorá najpresnejšie popisuje váš stav.
Príznaky mám Nikdy Zriedkavo Občas Často Veľmi často
Bolesti na (v) hrudníku
Pocit napätia
Neostré (zahmlené) videnie
Sťažené vyslovovanie
Pocit zmätenosti
Rýchlejšie alebo hlbšie dýchanie
Nedostatok vzduchu
Pocit tiesne v hrudníku
Pocit nafúknutia žalúdka
Tŕpnutie prstov
Neschopnosť hlboko sa nadýchnuť
Stuhnuté prsty alebo ramená
Sťahujúce pocity okolo úst
Chladné ruky alebo nohy
Búšenie srdca
Pocity strachu