Test zraniteľnosti stresom.

Označte prosím všetky odpovede s ktorými súhlasíte.
Často vyhľadávam ľudí, ktorí by mi vyvrátili záporné myšlienky
Uznávam, že mám veľmi premenlivú náladu
Niekedy pociťujem (bez zjavnej príčiny) značnú rozrušenosť
Príliš citlivo reagujem na kritiku a nevľúdne poznámky
Dosť často mávam bezdôvodné pocity viny
Často pociťujem vzrušenosť a napätie
Občas mávam stavy rozčúlenosti, neistoty a utrápenosti
Ľahko podlieham podráždenosti a zlej nálade
Som ustarostený a mám sklon vidieť veci z horšej stránky
Mám sklon rozoberať minulosť a myslieť na to, čo sa stane
Neúspech ma veľmi znervózňuje
Mám sklon podceňovať sa v porovnaní s inými ľuďmi
Môj spánok nie je najlepší a asi som unavenejší ako iní ľudia