Test kontroly astmy.

Test je určený pre pacientov od 12 rokov veku.

Označte prosím odpoveď ktorá najpresnejšie popisuje váš stav.
Koľko času vám v priebehu posledných 4 týždňov astma bránila pri vykonávaní činnosti v práci alebo doma?
Vysvetlenie otázky: Zamyslite sa nad tým, ako často vás astma obmedzovala pri vykonávaní akejkoľvek činnosti počas dňa (doma, v práci, pri bežných aktivitách, pri športe, vo voľnom čase).
všetok čas väčšinu času určitý čas krátky čas žiaden čas
Ako často ste v priebehu posledných 4 týždňov mali pocit sťaženého dýchania?
Vysvetlenie otázky: Pocit sťaženého dýchania znamená pocit nedostatku vzduchu, pocit zvierania, tlaku alebo bolesti na hrudníku, rýchle zadýchavanie sa pri bežnej námahe alebo činnosti.
viac ako jedenkrát denne raz za deň tri až šesťkrát za týždeň jeden alebo dvakrát za týždeň  vôbec
Ako často ste sa v priebehu posledných 4 týždňov v noci alebo ráno zobudili na príznaky astmy (pískanie v prieduškách, kašeľ, sťažené dýchanie, tlak alebo bolesť na hrudníku)?
Vysvetlenie otázky: Zamyslite sa nad tým, ako často ste sa prebrali na to, že sa vám zle dýcha, alebo ste sa predčasne zobudili s pocitom sťaženého dýchania.
štyri alebo viac nocí za týždeň dve až tri noci za týždeň jedenkrát za týždeň jeden alebo dvakrát vôbec nie
Ako často ste užili váš záchranný liek v priebehu posledných 4 týždňov?
Vysvetlenie otázky: Záchranný liek je ten liek, ktorý užívate, ak máte pocit nedostatku vzduchu alebo sa pri náhlom zhoršení stavu neviete nadýchnuť, máte neznesiteľný pocit tlaku na hrudníku alebo veľmi dlho kašlete. Zamyslite sa, ako často užijete liek len na prekonanie obdobia zhoršeného stavu alebo na rýchle uvoľnenie priedušiek.
tri alebo viackrát za deň  jeden alebo dvakrát za deň dva alebo trikrát za týždeň jedenkrát za týždeň alebo menej vôbec nie
Ako by ste hodnotili kontrolu vašej astmy v priebehu posledných 4 týždňov?
Vysvetlenie otázky: Zamyslite sa a na základe vyššie uvedených odpovedí zhodnoťte celkovo stav astmy. Pomocné kritériá na posúdenie úrovne kontroly astmy sú uvedené v otázke.
úplne bez kontroly (časté obmedzenie, časté denné a nočné príznaky, potreba užívať záchranný liek) zle kontrolovaná (časté obmedzenie, denné príznaky častejšie ako dvakrát za týždeň, občasné nočné príznaky) čiastočne kontrolovaná (občasné obmedzenie, občasné denné a nočné príznaky) dobre kontrolovaná (bez obmedzenia, občasné denné príznaky, bez nočných príznakov) úplne kontrolovaná (bez obmedzenia, bez denných a nočných príznakov, bez potreby užívať záchranný liek).