Klinické príznaky infekcie COVID-19 spôsobenej koronavírusom.

1. Ľahká forma.

Klinické príznaky sú mierne, RTG hrudníka je negatívne, bez známok zápalu pľúc.
Klinické prejavy ochorenia môžu zahŕňať bolesti hlavy, bolesti hrdla, bolesti svalov, únava, tráviace ťažkosti (hnačka, napínanie na vracanie), náhla strata čuchu (obvykle bez prejavov nádchy), náhla strata chuti, zápal spojiviek, ucha, časť pacientov nemusí mať žiadne klinické príznaky ochorenia.
Ľahkú formu ochorenia je obvykle možné zvládnuť v domácom prostredí, po telefonickej konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

2. Typická forma

Horúčka, zvýšená únava, bolesť hrdla, príznaky infekcie dýchacích ciest, suchý dráždivý kašeľ, sťažené dýchanie, RTG nález zápalu pľúc

3. Ťažká forma - dospelí pacienti

Sťažené, zrýchlené dýchanie, rýchlo sa zhoršujúci zápal pľúc, produktívny kašeľ s vykašliavaním hlienov, s možným vykašliavaním krvi, nedostatočné zásobenie organizmu kyslíkom.

Vážení pacienti,

pri podozrení na možný výskyt ľahkých foriem infekcie COVID-19, dodržujte prosím nasledovné rady (ak nemáte kontakt s infikovaným, cestovateľskú anamnézu):