Cenník

Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia

Popis výkonu Cena v €
Kartička: Pneumo-centrum 1 10 €
Kartička: Pneumo-centrum 2 15 €
Pneumologické vyšetrenie (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta) 10 €
Spirometrické vyšetrenie (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta) 10 €
Bronchodilatačný test (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta) 15 €
Bronchokonstrikčný test (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta) 15 €
Pulzoximetria (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta) 15 €
Vyšetrenie difúznej kapacity pľúc (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta) 17 €
Vyšetrenie bodypletyzmografie (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta) 17 €
Kompletné funkčné vyšetrenie (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta) 20 €
Vyšetrenie tuberkulínového testu na žiadosť pacienta (s odčítaním) 5 €
Popis rtg snímky hrundíka (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta) 5 €
Poradenstvo pri odvykaní od fajčenia 15 €
Vyšetrenie nikotíntesterom 5 €
Analýza krvných plynov (v rámci prev. prehliadky alebo na žiadosť pacienta) 10 €
Vyšetrenie NIOX 16,5 €
Inhalácia s Yabro 2,5 €
Inhalácia s Calciomr 1 €
Podanie infúzie s vysoko-dávkovaným vitamínom C 5 €
Podanie infúzie s vysoko-dávkovaným vitamínom C a vitamínom B 6 €
Jednorázový antibakteriálny filter (zvýšenie bezpečnosti a hygieny pacienta vrátane obsluhy pri realizácii spirometrického vyšetrenia) 1,5 €
Vydanie duplikátu vyšetrenia alebo receptu pri strate na žiadosť pacienta 2 €
Lekársky posudok (komerčné poisťovne, súdy, atď.) 15 €
Expresný príplatok za urýchlené vykonanie administratívneho úkonu – do 24 hodín 15 €
Expresný príplatok za urýchlené vykonanie administratívneho úkonu – do 48 hodín 10 €
Expresný príplatok za urýchlené vykonanie administratívneho úkonu – do 7 dní 7 €
Odoslanie receptov poštou – 1 odoslanie 1 €
Telefonické objednanie vyšetrenia alebo hospitalizácie na inom pracovisku 2 €
Kopírovanie lekárskych správ /za každú stranu/ 0,40 €